top_tradgarduppdrag

Uppdragsutbildning Trädgård

Trädgårdskurser

Öknaskolan anordnar kurser inom trädgård och anpassar kurserna efter dina behov. Våra utbildningar genomförs i ändamålsenliga lokaler.

Beskärning och trädvård,
2 dagar, 4000:-/person, priset är beräknat på en grupp på 8 personer
Kursen riktar sig till de som behöver beskära såväl träd som buskar för att skapa en vacker utemiljö, både i det offentliga rummet såväl som i trädgården hemma.

Kursinnehåll:
Beskärningstekniker och konsekvens av att skära utan kunskap
Olika  träd kräver olika beskärning
Fruktträdens uppbyggnad för en stabil krona med fin frukt
Vård av träd och buskar
Beskärningsredskap och sjukdomar hos växter.

Kursen omfattar såväl teorilektioner som praktiskt arbete och pågår under två dagar. Vi håller med redskap, kursmaterial, fika samt lunch.

Trädgårdsmaskiner, 2 dagar, 4000:-/person, priset är beräknat på en grupp på 8 personer
Denna kurs vänder sig till de som arbetar med trädgårdsmaskiner i jobbet, det kan t.ex. vara traktor, lastmaskin, grävmaskin, åkgräsklippare osv. Vi formar kursen efter deltagarnas behov.

Kursinnehåll:
Enklare service av trädgårdsmaskiner
Praktisk körning i parkmiljö samt övningsbanor
Användning och påkoppling av redskap
Viss teori med betoning på säkerhet och arbetsmiljökrav

Kursen omfattar såväl teorilektioner som praktiskt arbete och pågår under två dagar. Vi håller med redskap, kursmaterial, fika samt lunch.Under perioden april - september anordnar vi nedanstående kurser.

Trädgårdsanläggning, 2 dag, 2500:-/person, priset är beräknat på en grupp på 8 personer

Anläggning av mindre markytor och med rätt kunskap och tekniker  håller dessa ytor länge och bidrar till en snygg fungerande utemiljö.

Kursinnehåll:
Vi går igenom Mark-Ama och dess  föreskrifter som kan vara aktuella, vi ser på enklare anläggningsprojekt som:

Lagning av yta kring brunn
Mindre reparation av stenbeläggning
Muruppbyggnad
Gångvägar och stigar

Kursen omfattar såväl teorilektioner som praktiskt arbete och pågår under två dagar. Vi håller med redskap, kursmaterial, fika samt lunch.

Skötsel av utemiljöer och växtkännedom enligt Mark-AMA samt TCYK grund, 3 dagar, 6000:-/person, priset är beräknat på en grupp på 8 personer.

Denna  kurs vänder sig till de som arbetar med utemiljöer alltifrån bostadsområden, parker, industriområden, större fastigheter/gods och friluftsanläggningar.

Kursinnehåll:
Genomgång av gräsytorna, de extensiva och de intensiva. Gödsling, renovering, klippning, omvandlande till en mer extensiv yta med mindre skötsel. Besök på något av deltagarnas områden ingår.

Buskar, gödning, nyplantering, flyttning, samt dess funktion i ytorna, de bästa sorterna och en prisbild kring dessa.

Perenner och rosor; skötsel, gödning, koll på ohyra, samt förändring av tungarbetade ytor, de bästa sorterna, vad fungerar och en prisbild kring dessa.

De olika viktiga parkträden som skapar rymd, former och en helhet. Vilka sorter väljer man, sjukdomar som finns,  viktig kunskap kring nyplantering, uppbindning, uppstamning, eller byte. Dålig jord eller liten jordmån- allt detta ser vi på och får mer kunskap om.

Kursen omfattar såväl teorilektioner som praktiskt arbete och pågår under tre dagar. Vi håller med redskap, kursmaterial, fika samt lunch.