Motorsågs-
körkort

Välkommen att kontakta ​skolans kansli för info och anmälan, 
​0155-26 48 00 ​kansli@oknaskolan.se

Motorsågskörkort

Öknaskolan anordnar kurser i motorsåg och röjsåg. Vi anpassar kurserna efter dina behov. Våra utbildningar genomförs i ändamålsenliga lokaler och egen skog. Den senaste arbetstekniken presenteras på kurserna. Bra sågar och utrustning finna att tillgå om Du behöver låna för en mindre kostnad.

Vid varje kurstillfälle ska deltagarna avlägga praktiskt och teoretiskt prov för att erhålla körkortet (kompetensbevis) – allt enligt SäkerSkogs framtagna regler. Vi kan även hålla kurser på andra platser om det skulle passa er bättre. 

Priser exkl. moms

Kostnad för mat, fika och kurslitteratur ingår i kurspriset. Alla priser exklusive moms.

Vid behov kan Du låna personlig skyddsutrustning, verktyg och såg till en kostnad av 500:- exkl moms/person och kurstillfälle. Kortavgift tillkommer vid godkänd examination. 120:- i grundavgift + 120:-/ny nivå.

Motorsåg
Nivå A                 3.000:-  (1 dag)
Nivå A+B            6.000:-  (3 dagar)
Nivå C                 7.000:- (3 dagar)
Extra dag            1.500:-

Röjsåg
Nivå RA                 3.000:- (1 dag)
Nivå RA+RB          4.000:-  (2 dagar)

Endast uppkörning                  
Har Du goda praktiska förkunskaper och förbereder dig med självstudier kan Du sen utan kurs direkt göra prov och tester så kallad ”uppkörning”. När det gäller ”uppkörning”samt nivå D, S, V och I lämnar vi gärna offert till er.

Behöver DU körkort för motorsåg? 
Alla som i sin anställning arbetar med motorsåg eller företagare som utför arbete åt kund ska ha motorsågskort eller motsvarande dokumentation för att visa godkänd kompetens. Kompetensen ska vara anpassad till arbetsuppgifterna.  

Som privatperson eller om du använder motorsåg i den egna verksamheten behöver du inte ha körkort eller kompetensbevis. OBS! Om du t.ex. hjälper en granne eller utför arbete åt någon annan så krävs alltid motorsågskörkort.

Erbjudanden
VärdecheckarHusqvarna, Jonsered och Stihl erbjuder skogsägare, som frivilligt och på egen bekostnad tar Motorsågskörkort, värdecheckar som bifogas när det nya körkortet skickas ut av Säker Skog. Man kan bara få värdecheckar vid ett tillfälle. Husqvarna och Jonsered lämnar 20 % rabatt, max 1000 kronor. Hos Stihl får man 15-20 % rabatt, beroende på varugrupp. Ett tips: fråga din lokala butik om möjligheter att utnyttja rabatten redan under utbildningen.

Kursernas innehåll

Motorsåg
Nivå A vänder sig till motorsågsanvändare där trädfällning inte ingår, t.ex. byggnadsarbete, vedhuggare m fl. Kursen är upplagd på 1 dag.

Detaljer

 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter.
 • Vård och tillsyn av sågen
 • Vård och underhåll såg och skärutrustning
 • Godkänd skyddsutrustning och vård av denna.

 Nivå B ger kunskaper och färdigheter för normalt skogsarbete och trädfällning. Kursen kräver att man gått Nivå A och är upplagd på 2-3 dagar beroende på förkunskaper.

Detaljer
Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter.

 • Kunskap om och val av fällningsteknik.
 • Kapningstekniker och avlastad  kvistningsteknik
 • Använda förekommande fällningshjälpmedel
 • Vård och underhåll av verktyg
 • Nedtagning av fastfällda träd
 • Upparbetning av enstaka vindfälle

Nivå C riktar sig till personer som använder motorsåg vid avancerad trädfällning efter vägar, ledningar eller tomtarbeten. Du lär dig också hantering av andra svåra situationer, t.ex. stormfällda träd. Upparbetning och kapning av stammar i spänn. Nivå C förutsätter avklarad nivå AB och 80 timmars praktik.

Nivå D riktar sig till anställda eller företagare som arbetar med röjnig/uppröjning av linjegator med motorsåg.

Nivå S  Skadade eller stormfällda träd. Utbildningen har efterfrågats av kraft bolag och skogsägare. Nivå S tar inte upp den avancerade fällningen men har samma förkunskapskrav på 80 timmar som för C-nivån.

Nivå V använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att i akuta situationer säkra och röja vägar där träd fallit och hindrar eller utgör fara för trafiken.

Nivå I virke som hamnat i spänn i t.ex. olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin.

 

Röjsåg

Nivå RA är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som privat eller anställd arbetar med röjsåg. Omfattning 1-1,5 dag.

Nivå RT är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som endast använder röjsågen som trimmer. Omfattning 1 dag.

 

Detaljer RA & RT

 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter.
 • Vård och tillsyn av sågen
 • Vård och underhåll såg och skärutrustning
 • Arbetsteknik med trimmer, ”treudd”, klinga mm. OBS! RT ej klinga.
 • Godkänd skyddsutrustning och vård av denna.

Nivå RB vänder sig till dig som arbetar med eller ska arbeta med skogsröjning. Förkunskaps krav är Nivå RA samt praktisk erfarenhet av arbete med skogsröjning. Omfattning 1 dag.

Detaljer

 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter.
 • Styrning av stammarna när Du röjer.
 • Planering av röjningen
 • Kontroll av utförd röjning