Vi har utbildat naturbrukare sedan 1947

Öknaskolans historia

1947 startade utbildningen vid Öknaskolan, men gården har en mycket längre historia än så.

Namnet "Ökna" anspelar på en ödslig plats, lite långt borta och avlägset. Under 1400-talet var Ökna ungefär lika stor som en vanlig bondby. 1586 blev Ökna ett självständigt säteri under Estrid Krummes ägande.

Godset bytte ägare ett flertal gånger, den mest under stormaktstidens kända var Harald Stake (1598-1677). Han var en utpräglad krigare som stred för Sverige under Gustav II Adolfs ledning. Bland annat räddade han personligen livet på kungen under slaget vid Burgstall i Tyskland. Som belöning för detta blev han guvenör av Bohuslän och sedan även landshövning i Skaraborg. Vid hans död överlämnades Ökna till hans dotter Ingeborg.

Sedan slutet av 1700-talet har Ökna bytt ägare genom försäljning. 1907-1943 ägdes och drevs godset av Harald och Elsbeth Funch som lade ned mycket arbete på att utveckla Ökna till en mönstergård. Bl.a. tillkom det tornkrökta tak på slottet som vi ser idag. Strax innan Elsbeth avled 1943 skänkte hon gården till Sörmlands Läns Landsting. Gården fungerade som ett konvalecenthem men även som lantmannaskola, vilket är grunden till det naturbruksgymnasium vi driver idag.

Klicka på i i bildernas vänstra hörn för bildtext