NYHETER

Publicerad: 20 aug, 2020

Covid-19: Så arbetar vi

Öknaskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Skolverkets rekommendationer och stödinformation, Region Sörmlands rekommendationer samt Region Sörmlands smittskyddsläkares rekommendationer och beslut.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om nuläget.

 

Texten uppdaterad den 20/8
I huvudsak är det elever från årskurs 1 och 2 på skolan vid skolstart med undantag för gymnasiesärskolan samt Individuella programmet. Eleverna i årskurs 3 är i största majoritet på APL.

Öknaskolan har vidtagit följande åtgärder för att minska och förhindra smittspridning:

Lektioner och lektionssalar
Lektioner kan genomföras utomhus där möjlighet finns. Klassrum städas en gång per dag där även desinfektion av bänkar och stolar ingår.

Matsal
För att undvika trängsel i matkön har golvmarkeringar klistrats med uppmaning att hålla avstånd. Antalet bord och sittplatser i matsalen är halverade till under 50 platser. Gymnastiksalen nyttjas som matsal med plats för maximalt 50 personer. Vid bra väder erbjuds möjlighet att äta ute i äppelträdgården, där möblering för 35 personer finns.

Vid eftermiddagsfika kommer fikakorg med engångsmaterial att lämnas ut under lunchtid i anslutning till matsalen. En fikaansvarig utses i varje klass.

Internatet
Eleverna ansvarar som vanligt för städningen i boendet. Torsdag kväll är avsatt för städning. Städpersonal utför en utökad städning av toaletterna i hus 1-16 en gång per vecka samt i modulerna med två gånger per vecka.

Det är inte tillåtet att gå in i andra elevhus än sitt eget. Elever rekommenderas istället att träffas ute för att social samvaro. Fritidshuset kommer att användas kvällstid men med anpassningar för att undvika trängsel.

Stanna hemma om du är sjuk!
Du som har en konstateras covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Elever som insjuknar eller upplever minsta symtom åker hem.

Tvätta händerna, håll avstånd och nys i armvecket!
Tvätta händerna noggrant och ofta. Handsprit finns på samtliga toaletter samt i de lokaler där det krävs.