NYHETER

Publicerad: 11 maj, 2020

Information om studentavslutningen 2020

Det är ett speciellt år i år. Situationen som vi har gör att vi behöver tänka om och tänka nytt inom många områden. Ett av dessa är studentavslutningen för våra elever i årskurs 3. I vår planering har vi följt FH:s råd och rekommendationer och samtidigt försökt göra allt så att det bli en fin och minnesvärd avslutning för våra elever. 

Planeringen av studentfirandet 2020 har skett i samarbete med samtliga gymnasieskolor i Nyköpings kommun för att kunna ge våra studenter ett rättvist firande i den utsträckning det går. Alla skolor har ju olika förutsättningar. Vi har haft samråd med elevrepresentanter från vår skola kring dessa frågor och de har kommit med kloka inspel och synpunkter.

Målet för oss alla har varit att vi ska skapa en minnesvärd och festlig dag och att våra elever verkligen känner att det blir ett värdigt avslut på gymnasietiden!  Studentfirandet kommer att ske under en vecka där vi kommer att bjuda in en inriktning per dag, i ett undantagsfall två inriktningar då dessa är numerärt små.

Det har skett en lottning som avgjort vilken inriktning som kommer att firas vilken dag.

Måndag den 8 juni: Djur
Tisdag den 9 juni: Jakt- och viltvård
Onsdag den 10 juni: Lantbruk
Torsdag den 11 juni: Trädgård samt Hästhållning

Respektive studentdag kommer att gestaltas på följande sätt:

10.00: Samling för tal av rektor och mösspåtagning
10.30: Studentfotografering samt möjlighet till mingel med klasskamrater     och undervisande lärare
12.00: Studentlunch, vid vackert väder i äppelträdgården, annars i matsalen. Tal och hyllningar från personalen

13.30: Samling i Blå salongen på Slottet för utdelning av årets stipendier samt betyg. Tal till studenterna
14.00: Utspring till (två) väntande anhöriga

Anhöriga kommer att bjudas på fika i äppelträdgården från kl. 12.00

Vi har maxgräns på två anhöriga per elev som får befinna sig på plats. Det är oerhört viktigt att detta följs. För de som inte kan vara med på plats kommer dagen att filmas för att kunna ses i efterhand. 

För att göra ett firande möjligt för studenterna denna dag ber vi anhöriga, vänner samt allmänhet att visa hänsyn och respektera att firandet är för studenterna. Vi tror och hoppas att det finns en förståelse för att vi alla måste hjälpas åt i detta allvarliga läge.

Det är viktigt att alla respekterar och följer FHM:s rekommendationer. Visa omtanke om varandra, stanna hemma om du känner minsta symptom på sjukdom, vilket gäller samtliga oavsett roll denna dag. Skydda äldre och riskgrupper. Alla måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen. Även om man inte är rädd om den egna hälsan så har man ett ansvar gentemot andra personer i samhället.

 

Med allas hjälp och förståelse kommer detta att bli en fin och minnesvärd student!