NYHETER

Publicerad: 06 mar, 2020

Vi håller oss uppdaterade om coronaviruset

Vi håller oss uppdaterade om coronaviruset
Innehåll uppdaterat 14/4 9.30

Sörmlands Naturbruk och Öknaskolan följer utvecklingen av coronavirusutbrottet, covid-19, noga och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. 

Följ myndigheternas information

Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

 

Region Sörmland

Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirus:

 

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk och dela endast bekräftad information.

Information inför distansundervisning med anledning av Covid-19

Med anledning av regeringens rekommendation till gymnasieskolor den 17 mars, bedriver Öknaskolan sedan den 18 mars distansutbildning via läroplattformen Fronter för samtliga elever som läser Naturbruksprogrammet. 

Distansundervisning gäller fram till dess att regeringen upphäver rekommendationen.

Skolledningen vill framföra ett stort tack till elever och vårdnadshavare för ert samarbete och delaktighet under distansundervisningens första två veckor. Vi upplever hittills att undervisningen genom läroplattformen Fronter under rådande omständigheter fungerar bra för såväl elev som lärare, där de möts under schemalagd tid. Tack för att ni stöttar era ungdomar att engagera sig i undervisningen!

Med anledning av regeringens förordningsändring gällande distansundervisning för gymnasieskolor den 6 april, kommer vi på Öknaskolan möjliggöra följande komplettering för årskurs 3:

 •  Genomförande av praktiska moment i mindre grupper utspridda på skolområdet.
 •  Hjälp till elever som behöver extra stöd i sin undervisning.

 

Endast elever i årskurs 3 ska komma till skolområdet efter överenskommelse med elevrådgivare eller ansvarig lärare. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer men det är ytters viktigt att även elev och vårdnadshavare gör detsamma. Observera att deltagandet i de praktiska momenten inte är obligatoriska, överväg de personliga riskerna innan.

 •  Distansundervisning i övriga delar gäller fram till dess att regeringen upphäver rekommendationen.
 •  Res med fördel utan kollektivtrafik, stanna hemma vid minsta symptom eller sjukdomskänsla.
 •  Lunch för deltagande elever serveras som vanligt i Restaurang Ekologen.
 •  Internatboende elever anmäler boende till Internatföreståndare Åsa Tholander. Fakturering sker endast för den period man uttnyttjar boendet.
 •  För pendlande elever går skolbussen till Öknaskolan enligt normal tidtabell.

 

För årskurs 1 gäller fortsatt distansundervisning enligt schema. Enskilda elever blir kontaktade för extrainsatt APL.

För årskurs 2 gäller fortsatt distansundervisning enligt schema. APL kommer att genomföras som planerat, om inte APL-platsen meddelar något annat. Vi ser över möjligheten att tidigarelägga APL.

 

 

Viktigt

 • Följ schemat! Det är ytterst viktigt att alla är delaktiga och tar sitt ansvar under distansundervisningen.
 • CSN påverkas inte då undervisning sker.
 • Eleven måste vara kontaktbar på schemalagd tid både via telefon och mail.
 • Skolans regler och riktlinjer gäller även vid distansundervisning.
 • Allmän information kommer att skickas ut fortlöpande via mail och publiceras på hemsidan.

Kontakt vid frågor

 • Om du har frågor kring kursen kontaktar du kursansvarig lärare.

 • Vid generella frågor eller sjukdom kontaktar du din elevrådgivare.

 • Elevhälsan finns tillgänglig via telefon och mail för dig som  har frågor eller behöver extra stöd

Kontaktuppgifter finns på www.oknaskolan.se/kontakt/lärare-och-instruktörer

Gällande gymnasiesärskolan

Öknaskolans särskoleelever har planerad skolgång precis som vanligt. De elever som har APL åker till sin APL-plats. Detta kan dock komma att ändras beroende på vad regeringen beslutar.

  


Vanliga frågor och svar:

Hur ska jag undvika att sprida smitta?

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 Jag känner mig förkyld, hur ska jag agera?

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor.  Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

 

Jag är orolig, vart kan jag vända mig?

Om du inte själv är sjuk riskerar du inte att smitta andra. Om du ändå inte går till skolan gör du dig skyldig till ogiltig frånvaro. Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Öknaskolans skolsköterska är anträffbar på plats eller via telefon samtliga vardagar.

 

Vad gör jag om jag rest i drabbade områden?

Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom på eventuell infektion ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177. Läs mer på Region Sörmlands webbplats