NYHETER

Publicerad: 06 mar, 2020

Vi håller oss uppdaterade om coronaviruset

Vi håller oss uppdaterade om coronaviruset
Innehåll uppdaterat 24/3 14.45

Sörmlands Naturbruk och Öknaskolan följer utvecklingen av coronavirusutbrottet, covid-19, noga och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. 

Följ myndigheternas information

Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

 

Region Sörmland

Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirus:

 

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk och dela endast bekräftad information.

Information inför distansundervisning med anledning av Covid-19

Med anledning av regeringens rekommendation till gymnasieskolor den 17 mars, bedriver Öknaskolan sedan den 18 mars distansutbildning via läroplattformen Fronter för samtliga elever som läser Naturbruksprogrammet. 

Distansundervisning gäller fram till dess att regeringen upphäver rekommendationen.

De praktiska moment  som sker under denna tid planeras i dagsläget att genomföras i mindre grupper.
Skolledningen återkommer med mer information.

 APL kommer att genomföras som planerat, om inte APL-platsen meddelar något annat.

 

Viktigt

  • Följ schemat! Det är ytterst viktigt att alla är delaktiga och tar sitt ansvar under distansundervisningen.
  • CSN påverkas inte då undervisning sker.
  • Eleven måste vara kontaktbar på schemalagd tid både via telefon och mail.
  • Skolans regler och riktlinjer gäller även vid distansundervisning.
  • Allmän information kommer att skickas ut fortlöpande via mail och publiceras på hemsidan.

Kontakt vid frågor

  • Om du har frågor kring kursen kontaktar du kursansvarig lärare.

  • Vid generella frågor eller sjukdom kontaktar du din elevrådgivare.

  • Elevhälsan finns tillgänglig via telefon och mail för dig som  har frågor eller behöver extra stöd

Kontaktuppgifter finns på www.oknaskolan.se/kontakt/lärare-och-instruktörer

Gällande gymnasiesärskolan

Öknaskolans särskoleelever har planerad skolgång precis som vanligt. De elever som har APL åker till sin APL-plats. Detta kan dock komma att ändras beroende på vad regeringen beslutar.

  


Vanliga frågor och svar:

Hur ska jag undvika att sprida smitta?

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 Jag känner mig förkyld, hur ska jag agera?

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor.  Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

 

Jag är orolig, vart kan jag vända mig?

Om du inte själv är sjuk riskerar du inte att smitta andra. Om du ändå inte går till skolan gör du dig skyldig till ogiltig frånvaro. Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Öknaskolans skolsköterska är anträffbar på plats eller via telefon samtliga vardagar.

 

Vad gör jag om jag rest i drabbade områden?

Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom på eventuell infektion ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177. Läs mer på Region Sörmlands webbplats