Tillbudsrapportering

Vid brott, olycka, trakasserier, skada, brand, miljöincident eller arbetsmiljötillbud, behöver en tillbudsrapportering ske. Alla elever och all personal, behöver därför lämna in en s.k. tillbudsrapport till närmsta lärare, instruktör, handledare eller chef. Därefter kan rapporten administreras enligt skolans rutin. Detta innebär att:  • närmsta chef följer upp händelsen omedelbart och vid skada ber vi den som skadat sig att även rapportera till försäkringskassan,
  • händelsen kommuniceras till skolans ledning och skyddsombud via nästkommande skyddskommitté,
  • skolan kan föra statistik över de händelser som skett och kan jämföra dessa med tidigare år, därmed kan skolan förebygga så att det inte händer igen.

Tillbudsrapporten hittar du här

Vid skada bör även en anmälan till försäkringskassan göras.

Öknaskolan har via Landstinget Sörmland en olycksfallsförsäkring hos AIG, som elever och personal kan välja att använda vid personskador. Blankett till AIG finns här, alternativt i blankettskåpet vid kansliet på Slottet. Aktuellt försäkringsbrev hittar du via denna länk. Den skadade anmäler själv sitt ärende till AIG.För mer information vänd dig till närmsta chef eller till arbetsmiljösamordnare Nicola Björk, kontakt: nicola.bjork@oknaskolan.se eller 0155-26 48 44.