Kim Andersson är idag arborist – men vägen dit var inte helt glasklar.

”Jag ägnade mig åt tävlingsskytte under högstadietiden och fick ett reklamblad om jakt- och viltvårdsutbildning på Ökna i brevlådan. Tänkte att det kunde vara min grej men det visade sig att det inte passade mig som jag trodde. Jag hade samtidigt kompisar i trädgårdsklassen och bytte därför efter mitt första år, ett val som jag är mycket nöjd med idag”.

Kim berättar att det var under praktikplatsen som tankarna på att bli arborist dök upp. ”Jag gjorde min praktik under 2:a läsåret på en trädgårdsfirma som i sin tur hyrde in arborister”. Det skulle dröja några år till efter ett par säsonger som trädgårdsarbetare innan valet att söka till YH-utbildningen vid Hvilan blev ett mål för honom.

Han kommer från Haninge i Stockholm, tog studenten 2005 från Ökna och flyttade så småningom till Alingsås, där Kim idag har arbetat som arborist i 2 år. ”När jag flyttade hit kom tankarna tillbaka att utbilda mig vidare. Det tråkiga med att arbeta som trädgårdsarbetare är att säsongerna tar slut och så har man inget jobb under vinterhalvåret och det är svårt att få fast tjänst. Det var helt enkelt dags för mig att göra något nytt. Hade jag inte läst trädgård på Ökna hade jag inte haft det jobb jag har idag”, säger Kim.

Han menar också att praktikplatserna under gymnasietiden är jätteviktiga – genom dem fick han sina första jobb.

Kims tips inför val av gymnasieutbildning är att välja något som man tycker är roligt. ”Om man är trött på grundskolan kan det vara bra att ha mer nöje av sin utbildning, jag tycker inte det är rätt att man ska tänka att man måste gå en linje hela vägen och inte ha möjlighet att ändra sig om det inte känns rätt”.