Jaqueline Rydberg läste inriktningen Natur- och miljövård med naturvetenskaplig profil och tog studenten 2006. Idag arbetar hon som miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljökontoret i Örebros Kommun.

”Min far har på fritiden arbetat med naturvård och jag har alltid varit intresserad av djur och natur”, berättar Jaqueline. ”Jag googlade på gymnasium med kurser i utrotningshotade djur och en skola som kan ge behörighet för högskola och hittade då Öknaskolan och inriktningen. Det är synd att den inte finns kvar idag då det är ett område som växer och det finns jobb”.

Hon poängterar att även om man idag inte kan påbörja en miljöutbildning på gymnasiet så hindrar det inte från att studera vidare på högskola, det gäller att läsa så att man har behörighet.

”Det blev några års uppehåll efter gymnasiet”, fortsätter hon. ”När man är 18 år så tycker man ju att man är världsbäst så under de åren testade jag vuxenlivet och hittade fram till vad jag ville göra och vem jag egentligen är som person”.

Det blev 3 års högskolestudier på Södertörn på Miljövetarprogrammet. Med en fil.kand. i bagaget fortsatte Jaqueline att läsa miljö- och hälsoskydd på Stockholms universitet. ”Det behöver man inte göra för att kunna få jobb som t.ex. miljöinspektör, men jag valde att ta en magisterexamen”.

Åren på Öknaskolan lade grunden till hennes möjlighet att läsa på högskola. Inte minst genom att man då läste miljöjuridik, något som är viktigt och som är basämne på högskolan och som man ständigt arbetar med inom miljö- och hälsoskydd.

”Något som jag har insett att jag har fått med mig från mina år på Ökna är vad jag skulle vilja kalla för ”bondevett”, som inspektör möter man många olika individer från samhället, inte minst på landsbygden och det gäller att inte bli uppfattad som en paragrafryttare”. Hon minns också åren på skolan som lärorika vad det gäller samarbete och att boendet på internatet gav starka band och att eleverna fick en familjär och personlig kontakt även med personalen och lärarna.

”En del kompisar blev som ens syskon”, säger Jaqueline.

Hennes tips för hur man ska tänka vid gymnasievalet är att gymnasietiden går väldigt fort även om man är skoltrött efter grundskolan. Man ska också våga ha kul men Jaqueline betonar vikten av att plugga vidare – att det ger andra perspektiv och öppnar fler möjligheter än om man inte gör det. ”Det är lättare att ta till sig kunskapen om man är intresserad av något, man bör utbilda sig – men viktigast av allt är att komma ihåg att man inte behöver ha MVG i allting”