0155-26 48 17
service@oknaskolan.se

 

Service Sörmlands Naturbruk

Servicechef
Christer Eklund

0155-26 48 24, 072-529 46 80
christer.eklund@oknaskolan.se

Vaktmästare
070-632 98 48
 
Städpersonal
0155-26 48 25
Inger Pettersson
Karin Lind
 
Restaurang Ekologen Öknaskolan
0155-26 48 17

Stina Karlsson
Varin Solkela
Margareta Lindqvist
Johan Hyström
Kanya Thun

Vandrarhemmet Bränneriet Nynäs
0155-26 15 58, 076-815 24 10
Diana Pettersson
diana.pettersson@oknaskolan.se
branneriet@nynasslott.se

Restaurang Nynäs
Endast öppet under sommarsäsong
073-866 71 58
restaurangen@nynasslott.se