top_ensilage

Telefonnummer och mailadress till skolans lärare och instruktörer

Utbildningsfrågor

 • Martina Granquist Nkodia

  Rektor
  0155-26 48 04
  072-084 82 48
  martina.granquist@oknaskolan.se
 • Kirsi Östberg

  Biträdande rektor & syv
  0155-26 48 02
  072-143 20 28
  kirsi.ostberg@oknaskolan.se
 • Alf Denninger

  Utbildningsledare
  0155-26 48 03
  070-609 10 08
  alf.denninger@oknaskolan.se
 • Ulrica Backman

  Yrkesintroduktion & gymnasiesärskola
  Socialsamordnare
   072-529 35 53 
  ulrica.backman@oknaskolan.se

Kärnämnen

 • Kirsi Östberg

  Samordnare

  0155-26 48 02
  072-143 20 28
  kirsi.ostberg@oknaskolan.se

 • Mervi Junger-Karlsson

  Bibliotekarie
  Tisdag-torsdag
  0155-26 48 33
  mervi.junger@oknaskolan.se
 • Rosie Kjerrman

  Lärare
  rosie.kjerrman@oknaskolan.se
 • Blaise Watson

  Lärare
  blaise.watson@oknaskolan.se
 • Anders Holmström

  Lärare
  0155-26 48 19
  anders.holmstrom@oknaskolan.se
 • Konny Ericsson

  Lärare/elevstöd
  0155-26 48 34
  konny.ericsson@oknaskolan.se
 • Inger Hurtig

  Lärare
  0155-26 48 19
  inger.hurtig@oknaskolan.se

Lantbruk

 • Simon Wancke

  Samordnare

  076-117 09 64
  simon.wancke@oknaskolan.se

 • Anders Eriksson

  Lärare
  0155-26 48 30
  anders.eriksson@oknaskolan.se
 • Henrik Lindström

  Lärare
  0155-26 48 32
  henrik.lindstrom@oknaskolan.se
 • Oloph Fritzén

  Lärare
  0155-26 48 32
  oloph.fritzen@oknaskolan.se
 • Helena Carlsson

  Instruktör
  0155-26 48 18
  helena.carlsson@oknaskolan.se

 • Louise Torstensson

  Instruktör
  0720-83 82 05
  louise.torstensson@oknaskolan.se
 • Susanne Sjöberg

  Instruktör
  0721-43 37 06
  susanne.sjoberg@oknaskolan.se

 • Andreas Andersson

  Instruktör
  072-743 60 99
  andreas.andersson@oknaskolan.se
 • Björn Johansson

  Instruktör

  070-334 90 37
  bjorn.johansson@oknaskolan.se

 • Jonas Thunström

  Instruktör
  0702-60 58 83
  jonas.thunstrom@oknaskolan.se

 • Hans Ahlezon

  Instruktör
  0720-84 37 43
  hans.ahlezon@oknaskolan.se
 • Henrik Rudberg

  Instruktör
  0705-08 40 14
  henrik.rudberg@oknaskolan.se

 • Svante Johansson

  Instruktör
  0721-47 77 34
  svante.johansson@oknaskolan.se

Djur

 • Linn Wahlberg

  Samordnare
  0155-26 48 47
  0721-43 20 18
  linn.wahlberg@oknaskolan.se 

 • Ann-Sofie Sandell

  Lärare
  0155-26 48 47 
  ann-sofie.sandell@oknaskolan.se
 • Eva Forsén

  Lärare
  0155-26 48 47 
  eva.forsen@oknaskolan.se
 • Petronella Nilsson

  Instruktör 
  076-804 91 39
  petronella.nilsson@oknaskolan.se

 • Jennie Westander

  Instruktör 
  076-804 91 39
  Jennie.westander@oknaskolan.se

 • Karin Rejnö

  Lärare/veterinär
  0155-26 48 47 
  karin.rejno@oknaskolan.se

 • Tove Ahlberg

  Instruktör (föräldraledig)
  076-804 91 39
  tove.ahlberg@oknaskolan.se

Stall

 • Maria Jägerden

  Samordnare & Lärare
  070-385 89 59
  maria.jagerden@oknaskolan.se
 • Elin Bouvin

  Instruktör
  070-385 89 59
  elin.bouvin@oknaskolan.se
 • Sofia Wittlock

  Instruktör

  070-385 89 59
  sofia.wittlock@oknaskolan.se

Trädgård

 • Cecilia Lundgren

  Samordnare
  0155-264827
  072-147 77 06
  cecilia.lundgren@oknaskolan.se

 • Ylva Landerholm

  Trädgårdslärare
  0155-26 48 06
  ylva.landerholm@oknaskolan.se

 • Malin Celander

  Trädgårdslärare
  0155-26 48 06
  malin.celander@oknaskolan.se

 • Dennis Lammes

  Instruktör
  0155-26 48 06
  072-148 29 70
  dennis.lammes@oknaskolan.se

 • Ulrik Pettersson

  Instruktör
  0155-26 48 27
  ulrik.pettersson@oknaskolan.se

Skog & Upplevelser

 • Emma Sjögren Haddemo

  073-6317443                         
  emma.haddemo@oknaskolan.se
 • Kenneth Schulze

  0155-26 48 09
  072-143 35 48
  kenneth.schulze@oknaskolan.se
 • Staffan Möller-Pedersen

  Instruktör
  0155-26 48 09
  staffan.pedersen@oknaskolan.se
 • Göran Strand

  Lärare
  0155-26 48 09
  goran.strand@oknaskolan.se
 • Viktor Persson

  Instruktör (föräldraledig)
  0155-26 48 32
  076-591 29 13
  viktor.persson@oknaskolan.se
 • Jimmy Pettersson

  Lärare
  0155-26 48 09
  jimmy.pettersson@oknaskolan.se
 • Bo Söderberg

  Lärare
  0155-26 48 09
  bo.soderberg@oknaskolan.se