Internatet & Fritids
Åsa Tholander, föreståndare
070-227 68 89
asa.tholander@oknaskolan.se

Eva Haglund-Dackmar
Isabelle Haglund
Kerstin Löf
Pia Wedenbratt


070-609 10 07