Öknaskolan ligger ca 2,5 mil norr om Nyköping och ca 8 mil söder om Stockholm.

Hitta hit

För bilburna:
E4:an från Nyköping
, avfart nr 135, Tystberga, tag höger mot Södertälje, vid stoppskylt tag höger mot Södertälje, tag vänster vid skylt mot Öknaskolan, direkt vänster igen och följ vägen fram till skolan. Informationsskylt om parkering m.m. finns i början av skolområdet.

E4:an från Stockholm
, avfart nr 135, Tystberga, tag höger mot Nyköping, vid stoppskylt tag höger mot Södertälje, tag vänster vid skylt mot Öknaskolan, direkt vänster igen och följ vägen fram till skolan. Informationsskylt om parkering m.m. finns i början av skolområdet.

Buss:
Länstrafiken Sörmland kör linje 655 fram till skolan. Se hemsida för tider.www.sormlandstrafiken.se

För att underlätta för dig att hitta till oss så kan du ladda ner en karta här.

Välkommen till oss!