yi_top

Saknar du behörighet att söka till ett nationell program i gymnasiet? Hos oss kan du läsa yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion

Saknar du betyg och därmed gymnasiebehörighet? 

 

Introduktionsprogrammet (IM) är ett program för dig som saknar gymnasiebehörighet. På Öknaskolan erbjuder man Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion. Målet med din tid på YI är att du direkt ska förberedas för arbete inom naturbrukets yrkesområden; lantbruk, häst eller trädgård och bli behörig till ett av de nationella programmen. Utbildningen utformas individuellt för varje elev. Som elev får du
möjlighet att välja yrkeskurser inom ditt intresseområde, exempelvis inom lantbruk, trädgård och häst. Möjlighet att komplettera de grundskoleämnen som du saknar behörighet i finns också. Vi utformar en individuell studieplan utifrån dina intressen och behov, som sedan följs upp, utvärderas och ändras vid behov. 

APL OCH PRAKTIK
Under dina tre år har du kanske inte en fullständig gymnasieexamen, men du får både ett gymnasieintyg och praktikomdömen för allt praktiskt arbete du utfört. Under vårterminen i årskurs 1 går du ut på din första APL, sedan löper både APL och praktik under resterande terminer, utefter din studieplan. Målet är att bli förberedd på arbetslivet och att du är anställningsbar efter avslutad utbildning. Vi genomför regelbundna APL-besök där vi följer upp och stämmer av. Vi som skola hjälper till att ordna både APL och praktikplatser.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Du bör inte sakna betyg i allt för många ämnen för att hänga med i studierna och följa programmet i övrigt. Viljan och ambitionen samt intresset är egenskaper vi värdesätter högt. Antagningen sker efter bedömning av dina förutsättningar att kunna klara utbildningen. Du och din/dina vårdnads-
havare kommer att kallas till intervju. Sedan fattar vår rektor beslutet om antagningen efter
individuella samtal. Antagning görs i mån av plats.

RÄTT ELEV PÅ RÄTT PLATS
Yrkesintroduktion är ett individanpassat program som brukar delas in i två delspår. Man kan tillsammans med vår YI-samordnare ta beslutet att  följa klass och alltså läsa yrkeskurser och andra ämnen i samma takt som klasskompisarna. Man kan också tillhöra en arbetsgrupp och arbeta mer praktiskt inom det område man är mest intresserad av. Yrkesämnen läser man i mån av vilja. För oss är det viktigt att du som elev hamnar på rätt plats. Vi erbjuder ett stöd och omhändertagande som är unikt och varje elev är för oss lika viktig. Med vilja och intresse kommer man långt!

 

Vill du veta mer? Kontakta Ulrica Backman,  072-529 35 53, ulrica.backman@oknaskolan.se