massmonter

Traktorn är ett måste i naturbruket varför alla elever som läser på Ökna har möjlighet att ta traktorkörkort

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p

Programgemensamma karaktärsämnen är det som ger varje program dess speciella profil. De är obligatoriska och inom naturbruksprogrammet läser du om natur, djur och växter.

Du läser:
Biologi 1 - 100p
Naturbruk - 200p
Entreprenörskap - 100P

Jorden och brukandet av den är grunden för allt naturbruk. För att kunna göra det på ett hållbart sätt måste man känna till och förstå naturens egna lagar. Därför läser du ekologi och kretslopp och lär dig förstå markens, vattnets och luftens betydelse för naturbruket. Du får också grundläggande kunskaper om växter och djur, får diskutera livets uppkomst och utveckling.