internatet_top_ny

För info om internatet, kontakta Åsa Tholander, 070-227 68 89. Efter kontorstid nås fritidspersonalen på 
070-609 10 07.

INFORMATION_INTERNAT
INTRESSEANMALAN


Öknaskolans internat

Öknaskolan erbjuder möjlighet till internatboende för elever som bor långt från skolan och inte kan pendla varje dag. Det är viktigt att du känner dig trygg och att dina föräldrar vet att du är det, då internatboende är annorlunda än att bo hemma. Att bo på internat är utvecklande, du får vänner för livet, lär dig att samarbeta och ta ansvar.

Internatet har 128 enkelrum. I årskurs 3 erbjuds man del i dubbelrum i mån av plats. Ett enkelrum har en storlek på 8,5 kvadratmeter med en fast inredning bestående av skrivbord med tillhörande stol, säng, hyllor och en besöksstol. I boendet ingår frukost, eftermiddagsfika och middag, samtliga måltider serveras i skolans matsal. För alla elever som inte fyllt 20 år är lunchen kostnadsfri. All skolmat lagas på plats och vi föredrar husmanskost som tillagas med ekologiska och närproducerade råvaror när det är möjligt.

internat_mitt


 

Vad kostar det per månad?
Inackorderingsavgiften är  3.500:-/mån för enkelrum samt 2.700:-/mån för dubbelrum och faktureras i efterskott en gång i månaden med start i september för höstterminen och januari för vårterminen. Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet om hyran inte betalas i tid och betalning inte sker trots påminnelse. Inackorderingsbidrag söker eleven i sin hemkommun.

Vilken personal finns det på internatet?
På internatet finns en samordnare som arbetar som arbetar i huvudsak dagtid. Fritidspersonal, tre fritidsledare arbetar eftermiddag och kväll. Sovande jour finns på plats fram till klockan 08.00 på vardagar. Personalen ger stöd och hjälp till eleverna, samt arbetar för att skapa en trygg och meningsfull fritid. Kurator finns en kväll i veckan på internatet.

internatet_2

Vad kan man göra på kvällarna?
Skolan har ett fritidshus som är öppet mellan 16.30-22.00. Där finns bland annat TV-spel, sällskapsspel och en varumaskin som man kan handla i. Skolan har Gym i skolhusets idrottshall- I skolhuset finns även ett pingis- och biljardbord att låna under kvällstid. Aktiviteter som grillkvällar, brännboll och musikquiz anordnas med jämna mellanrum av fritidspersonalen.

Några gånger per termin har man husmöte med sin husvärd. Där man går igenom ordningsfrågor, och andra viktiga saker som berör alla i huset. Städningen i husen sköter de boende själva. Städbesiktning varje torsdag. Inför varje lov har vi större städkontroller.

Kan man ha med sig häst?
Stallplats kan hyras i elevstallet i mån av plats. För info om hästplats, kontakta Elin Bouvin, elin.bouvin@oknaskolan.se, 070-385 89 59. 

Kan man bo kvar på helger?
Internatet är stängt helger och lov. Lektionerna börjar vid lunchtid på måndag och slutar 13.30 på fredagar.

Finns det bra kommunikationer?
Sörmlandstrafiken kör busslinje 655 till och från Nyköping.

Finns det några särskilda regler?
För att alla ska trivas på internatet måste vi ta hänsyn och visa respekt för varandra, samt följa skolans gemensamma värdegrund. Att bo på internat kräver ömsesidig tolerans och förståelse. Skolan har nolltolerans vad gäller alkohol, droger och kränkningar. Inackorderingen förutsätter att eleven följer de regler som gäller skolans internat.

Vad händer om man bryter mot reglerna?
Följer man inte ordningsreglerna får man en muntlig eller skriftlig varning enligt internatets rutin- och åtgärdstrappa vilket kan leda till att hyreskontraktet kan upphävas med omedelbar verkan. För att personalen på bästa sätt ska kunna stödja eleven i boendet är föräldrakontakten viktig och föräldrar är alltid välkomna hit när som helst.

Vem kontaktar man för att få information?
Föräldrar och elever kontaktar samordnare Åsa Tholander, 070-227 68 89, asa.tholander@oknaskolan.se