top_dammen

Naturvetenskap

Om du läser Naturvetenskap får du särskild behörighet för att läsa vidare till t.ex. veterinär, agronom, biolog, jägmästare eller landskapsarkitekt.

Naturvetenskaplig programfördjupning

Tänker du fortsätta att studera på högskola med naturvetenskaplig inriktning, bör du välja denna programfördjupning. Detta val gör du när du har börjat på skolan. 

Om du läser Naturvetenskap kan du få särskild behörighet för att bli t.ex. veterinär, agronom, biolog, jägmästare, landskapsarkitekt för att nämna några yrken. För att kunna läsa vidare på vissa högskoleutbildningar, krävs det att du läser några kurser på individuellt val.
 
Matematik
Kunskaper i matematik är en förutsättning för att framgångsrikt studera ämnena fysik och kemi. Om du väljer naturvetenskaplig tilläggsprofil på Öknaskolan läser du kurserna Matematik 2 och Matematik 3 utöver Matematik 1, som läses av alla som går i gymnasieskolan.
     
Vissa högskoleutbildningar kräver att du läst Matematik 4. Då kan du välja kursen som individuellt val eller som utökade studier. Matematik 4 krävs bland annat för att läsa vidare till veterinär och agronom, men ger även meritpoäng till andra utbildningsvägar.

Biologi
Biologi1 läser alla på naturbruksprogrammet. Den som läser Djur läser dessutom Djurens biologi. Jakt och viltvård-, Lantbruk- och Trädgårdsleverna läser även Marken och växternas biolog, dessa kurser motsvarar Biologi 2. 

Kemi
Om Du väljer naturvetenskaplig programfördjupning kommer Du att läsa kursen Kemi 1. Kemi 2 läser du som individuellt val.

Fysik
Alla elever som valt naturvetenskap läser kursen Fysik 1, b1. Man kan även välja att läsa Fysik 1, b2 som utökad kurs. Fysik 2 kan man välja som individuellt val.