top_tradgard

Trädgård

Vill du ha jobb efter gymnasiet? Behovet är stort inom trädgårdsbranschen

Trädgård - ansökningskod NBTD

Vill Du vara med och utveckla och påverka den gröna miljön? Vill Du skapa dig en god framtid? Då kan Naturbruksprogrammet med profil trädgård vara något för Dig! För när Du går trädgårdsprofilen har Du möjlighet att påverka, utveckla och skapa den yttre miljön för framtiden. Designa, anlägga, sköta och underhålla den gröna miljön är några nyckelord inom profil trädgård. Genom att vi på Öknaskolan varvar praktiskt lärande med teori, får Du en utbildning som gör Din gymnasietid kreativ och omväxlande. Du som går profil trädgård har goda framtidsutsikter efter avslutade studier, det är nämligen stor efterfrågan på utbildad arbetskraft i branschen.

Intresset för utveckling av trädgårdsmiljöer har ökat enormt. I både offentliga miljöer och hos privatpersoner satsar man mycket på trädgårdsdesign, anläggning, och skötsel av trädgårdar, parker och gatumiljöer. Gröna miljöer används också som redskap inom skola, vård och rehabilitering. Efterfrågan på kunnig arbetskraft är stor.

Vi använder park- och trädgårdsanläggningarna vid både Öknaskolan och Nynäs slott i vår trädgårdsutbildning. Det finns ett modernt växthus för odling med ett sortiment av inomhusväxter, frilandsodling av grönsaker och en mindre frukt- och bärodling. En successiv utveckling av parken på Nynäs slott sker i samverkan med utbildningen.

Arbete med gröna miljöer ligger i tiden. Gröna miljöer är inte bara vackra och tilltalande miljöer. De har dessutom ofta olika funktioner att fylla inom olika verksamheter; upplevelser, rehabilitering, vård och lärande är några exempel. Det kan också vara en viktig del av landsbygdsutvecklingen.

För att arbeta med gröna miljöer krävs kreativitet, modernt tekniskt kunnande, estetisk förmåga och inte minst hantverkskunnande. Anläggningsföretag, stora gods och gårdar, andra företag och institutioner av olika slag behöver kompetent arbetskraft för att utveckla och sköta utemiljön. Branschen är också beroende av egna företagare.

Här hittar du all information om att

SÖKA TILL SKOLAN