Lantbruk

Inriktningen för dig som vill arbeta praktiskt med djur, odling och teknik - eller läsa vidare till t.ex. lantmästare eller agronom

Vinnare i Traktor-SM 2012, 2015 & 2016

Lantbruk - ansökningskod NBLA

Hos oss lär du dig att sköta djur, växter och maskiner som finns på svenska gårdar. Kunskaper i biologi och en bra känsla för vårt lantbruksdjur ger välmående grödor, djur och ett bättre resultat. Undervisning i ny teknik gör att välutbildad arbetskraft är attraktiv för lantbruksbranschen - du kan bli en av dem!

Idag är vi mer måna om vad vi äter och hur maten och grödor produceras. Inhemskt tillverkade livsmedel och grödor kräver olika yrkeskunskaper och att du tar tillvara på dina affärsmöjligheter i framtiden. Skötsel och underhåll av maskiner sparar pengar åt lantbruksföretagen och kan även leda till jobb som reparatör eller maskinförare.

Lantbruket i Sverige idag behöver arbetskraft med bred utbildning och därför får du även läsa ekonomi och entreprenörskap hos oss.

Öknaskolan har två jordbruk med totalt 800 ha åker och betesmark. Hos oss är det alltid lätt och nära att pröva praktiskt det du lär dig i lektionssalen. Vi förnyar också regelbundet våra maskiner och under praktikperioderna finns det möjlighet att arbeta med det senaste i teknikväg. Vi samarbetar med praktikgårdar både i Sverige och t.ex. Holland.

Naturvetenskap
Du har kanske siktet inställt på fortsatta studier, men är inte riktigt säker på vad som lockar mest. Här finns vägar öppna mot t.ex. agronom och lantmästare. Men dina studier här på Ökna ger också behörighet att plugga vidare till bland annat lärare, civilingenjör och jurist.

Här hittar du all information om att

SÖKA TILL SKOLAN

 

Plugga lantbruk och naturvetenskap

Läs mer>>

lbhp

Bildgalleri för inriktningen Lantbruk

Till bildgalleriet >>