Lantbruk

Inriktningen för dig som vill arbeta praktiskt med djur, odling och teknik - eller läsa vidare till t.ex. lantmästare eller agronom

Vinnare i Traktor-SM 2012, 2015 & 2016

Lantbruk - ansökningskod NBLA

Som elev på Öknaskolan deltar du i den dagliga driften av jordbruket!

Med naturen som daglig arbetsplats kan allt hända. Vi kan inte styra vädret eller klimatet. Därför behöver vi anpassa oss och genom att strategiskt planera vårt arbete ökar chanserna och möjligheterna att vi gör rätt sak, i rätt tid och på rätt plats. Idag är vi mer måna om vad vi äter och hur maten och grödorna produceras. Dagens lantbruk måste vara hållbart på flera plan, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Detta är något som ständigt finns i våra tankar på Öknaskolan. Vår målsättning är att du ska bli anställningsbar direkt efter examen. Vår övertygelse är att du kan bli det om vi ger dig förutsättningen att bli trygg i dina kunskaper och färdigheter samt ge dig verktygen att känna stolthet över att arbete i en bransch som sitter med lösningarna på många av morgondagens utmaningar. Hos oss lär du dig att sköta djur, växter och maskiner som finns på svenska gårdar. Kunskaper i biologi och en bra känsla för våra lantbruksdjur ger välmående grödor, djur och därmed ett bättre resultat. Undervisningen sker i ny teknik som är attraktivt för lantbruksbranschen.

EN SÄKER OCH ETISK SKÖTSEL
I undervisningen utvecklar du en förmåga att sköta lantbruksdjur på ett säkert och etiskt sätt. Djurens behov och välmående är avgörande för verksamhetens produktion. Därför lägger vi stor vikt i djurhälsa, djuretik, djurmiljö, avel och produktkvalitet. I inriktningskurserna utvecklar du dina förmågor att iaktta och tolka lantbruksdjurens beteende, välmående och utveckling. Vi berör även avelskunskaper och reproduktion. På Öknaskolan och Nynäs slott har vi mjölk-, nöt- och fårproduktion vilket ger dig möjligheten att hantera flera olika lantbruksdjur direkt i skolmiljön. Hos oss är det alltid lätt och nära  att praktiskt pröva det du lär dig i lektionssalen. Vi berör även underhåll och reparationer av maskiner och redskap, samt ger dig stor praktisk erfarenhet i att köra och manövrera olika lantbruksmaskiner. Du får även stor inblick i växtodling och får fördjupade kunskaper om olika odlade växter samt samspelet mellan växter och klimat.

FRAMTIDEN ÄR LJUS
Det här är linjen för dig som tänker dig en framtid som lantmästare eller agronom. Lantbruket i Sverige behöver arbetskraft med bred utbildning och därför får du även läsa ekonomi och entreprenörskap hos oss. Du kan också bli agrotekniker eller läsa vidare till andra yrken som kräver naturvetenskaplig högskolebehörighet. Den sammanlagt 15 veckor långa APL ger dig stor erfarenhet i arbetslivet redan under din skoltid. Vi samarbetar med praktikgårdar både i Sverige och utomlands!

EN TÄT KONTAKT MED BRANSCHEN
Öknaskolan håller en tät kontakt med näringen för att säkerställa att innehållet i din utbildning håller hög kvalitet och svarar upp mot branschens efterfrågan. Vi erbjuder alla elever på inriktning Lantbruk att ta certifikat för ”Brandfarliga arbeten” och ”Arbete på väg”. Under dina tre år på Ökna ger vi dig den teoretiska och praktiska erfarenheten som krävs för att du enkelt kan ta traktorkörkort. Lantbruket hos oss är modernt och vi byter och uppdaterar kontinuerligt våra maskiner och redskap för att säkerställa att vi hela tiden erbjuder den senaste tekniken och mekaniseringen på marknaden. Vi brukar totalt 850 hektar åker- och betesmark vilket betyder att det finns gott om övningsmark att köra på för dig som elev. Under din studietid deltar du regelbundet i den dagliga driften tillsammans med våra kompetenta instruktörer.

STORT DELTAGANDE I DAGLIG SKÖTSEL
Du samlar på dig många viktiga kunskaper, som exempelvis att underhålla och bygga stängsel eller sortera och hantera djur under betesperioden. Självklart får du även delta vid kalvning och
assistera som kalvningshjälp, märka kalvar och lamm samt prova på journalföring. Vägning, klövverkning och dräktighetsundersökning av djur tillsammans med kunniga instruktörer är andra erfarenheter du får hos oss. Genom vad vi kallar för stallturer kommer du tillsammans med instruktör att arbeta med våra lantbruksdjur och följa de skötselrutiner de kräver. Du får hantera och utfodra djur direkt i skolmiljön. 

MED DRIVKRAFT KOMMER MAN LÅNGT
Maskinförare, gårdsmästare, lantbrukare eller agronom är några av de utbildningar inom den gröna sektorn som du kan söka dig till efter gymnasiet. Med andra ord erbjuder vi dig en bred grundutbildning med många möjliga yrkesutgångar. Du behöver inte ha några erfarenheter eller kopplingar till branschen innan du börjar hos oss. Men ett  intresse för djur, natur och miljö är grundläggande! Sverige behöver fler kunniga, stolta och drivna Djurskötare, Maskinförare och Lantarbetare. Hos oss kan du bli en av dem. Du blir anställningsbar!

 

 
 
 
 
 
 
 

Här hittar du all information om att

SÖKA TILL SKOLAN

puff_läsårstider 

Plugga lantbruk och naturvetenskap

Läs mer>>

lant_puff

Bildgalleri för inriktningen Lantbruk

Till bildgalleriet >>