Våra troféer

Råbock fälld på Nynäs 2016, silver, 8 år Älgtjur fälld på Ökna 2016, 10 år Mufflon fälld på Nynäs 2016, silver, 8 år Dovhjort fälld på Ökna 2015, brons, 6 år Dovhjort fälld på Öknas marker 2016, brons, 6 år

Våra troféer

Vi genomför en strikt naturlig förvaltning baserat på inventeringar av klövviltstammarna på Ökna och Nynäs. Det innebär att vi försöker undvika oacceptabla skador för skogs/jordbruket samt i trafiken. Vi förvaltar fram en könskvot så nära 1:1 som möjligt med jämn fördelning bland årsklasserna. Avskjutningen av handjur sker dels bland årsavkommorna och då vi bedömer att de olika arterna når sin topp. För älg, 7-8 år, kronhjort, 11-12 år, dovhjort, 7-8 år, mufflon, 7-10 år, råbock, 5-6 år samt för galtar då de har mycket "väl synliga betar".

Den största trofén enligt CIC mätning av älg, kron, dov, mufflon, vildsvin, råbock, räv och grävling som fälls av en elev på våra marker, hänger kvar på Ökna tills en större fälls. Näst största tillfaller då skytten. Ringsö, som genom vatten gränsar till Nynäs, förvaltas till huvuddelen av Öknapersonal. Där hyses en av Sveriges mest högkvalitativa dovviltstammar med svenskt rekord som topp.

En trofé är för de flesta ett horn från ett större handjur men kan också vara från det första djuret man fäller av en art, oavsett kön och storlek. Det kan också vara det första djuret man fäller för en unghund. För viltförvaltaren kan ett mäktigt handjur som tillkommit genom en målmedveten förvaltning vara en levande trofé.