Vi har tillgång till 5400 ha jaktmark

Jaktmarker

Vi har tillgång till tre olika marker i vår Viltbruksutbildning; Öknaskolan, Nynäs Slott och Kloten i Bergslagen. Jakten regleras i en viltbruksplan där långsiktig förvaltning är den röda tråden. Väl balanserade viltstammar med hög medelålder, jämn könsfördlning och stora troféer är målet. Inom viltförvaltningen hos oss tas stor hänsyn till rådande jord- och skogsbruk.

Varje år genomför våra elever flera olika jaktarrangemang, som en del i utbildningen. Några är regelrätta klassjakter och andra är större kommersiella arrangemang. Det är alltid elever som är jaktledare, oavsett jakt.

Några arrangemang du som elev kommer att få vara delaktig i:

Driven skogsfågeljakt för Kungliga klubben
Kungens älgjakt i Bergslagen
Jakt för rörelsenedsatta
Stora kommersiella klövviltjakter

dovhjort

Skolprojektsdov fälld

Gunnar Cederberg fällde dovhjorten som ingår i ett skolprojekt....Läs mer >>

Våra elever fick medalj av H.M.K.

Öknas elever arrangerar och deltar i Kungliga Klubbens jakter....Läs mer >>