top_hastyrken

Plugga vidare efter Ökna?

Naturvetenskap

För dig som har större ambitioner finns det möjlighet att läsa Häst med inriktning mot naturvetenskap. Du läser då kurserna Hästkunskap 1, Ridning och körning och Aktivitetsledarskap + de obligatoriska lantbrukskurserna, där en del är hästinriktat.

Observera att i det obligatoriska yrkesprogrammet behöver du läsa minst 2500 poäng. Läser du naturvetenskapligt kommer du upp i 2650 poäng.

Om du är studiemotiverad och har bra studieteknik går det bra. Inom ramen för det individuella valet kan då eventuellt flera hästkurser väljas. De kurser som då kan bli aktuella på häst är kurserna Ridning 1 och Hästkunskap 2, som delvis kan läsas på egen hand. Alla individuella val som kräver mer poäng, sker i samråd med rektor och berörda lärare.  

Behörighet till vidare studier

Grundläggande
Vi erbjuder kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6, vilka krävs för att du ska få grundläggande högskolebehörighet.

Särskild - naturvetenskap
Fördjupningsområdet Naturvetenskap kan du kombinera med inriktningen Jakt och viltvård, Häst, Lantbruk och Djur. Förutom att du har möjlighet att plugga till särskild behörighet för vidare studier lär du dig att se naturen på ett nytt sätt. Förstå vikten av att kunna läsa naturen, varför den ser ut som den gör, hur den mår och se sammanhang. Att slå vakt om utrotningshotade arter, vikten av biologisk mångfald och kanske framför allt - förstå människans plats i naturen. En möjlighet för dig som har siktet inställt på att plugga vidare till t.ex. agronom, hippolog, biolog eller jägmästare. Eller något helt annat!