Hästkurser och kursutbud

Hästkurser och kursutbud

På Öknaskolan kan du läsa följande hästinriktade kurser:

Hästkunskap 1, 2 och 3
Hästkunskapen ger dig en god utbildning på hur du skall sköta både hästar och stall. Dessutom ingår många delkurser som ger dig en bra inblick i hästen som biologisk varelse. Du kommer att läsa om hästens beteende, närmiljö, foder och foderstatsberäkning, anatomi, fysiologi, hälsa och sjukdom och avel. Kursen varvas hela tiden mellan olika praktiska och teoretiska moment. Praktiska moment som ingår är bl.a. visa häst förhand och lastning/transport av häst.

Ridning och körning
Kursen ger dig bra grundkunskaper inom både ridning och körning. Du lär dig allt från att anpassa och sköta utrustning, grunderna i ridning till att köra häst.

Ridning 1 och 2
Ridkurserna fördjupar din kunskap om ridning och träning av häst. Utbildningsskalan är ett viktigt instrument som ökar din förståelse för att bygga upp ett långsiktigt träningsprogram för olika hästar, där hänsyn tas till hästens hälsa, kondition och beteende. För dig gäller det att befästa en bra grundsits och balans som är nyckeln till all fortsatt utveckling i ridning. Dressyr, hoppning och terrängritt är regelbundet återkommande i utbildningen/träningen. Longering och tömkörning ingår i kurserna. 

Öknaskolan är unik
Öknaskolan är en av få skolor i Sverige som har valt att lägga sin hästutbildning under lantbruk. Det betyder att alla häst- och lantbrukselever läser vissa inriktningskurser inom lantbruk som egen grupp eller gemensamt.

För oss är det viktigt att en bra hästskötare, ridlärare, stallchef… kan köra traktor. Har förståelse och kunskap om hur man odlar ett bra grovfoder till häst och kan sköta andra stora lantbruksdjur. Det här gör att du får ett annat perspektiv och bredare bild, på stall- och djurskötsel. Du får nya kunskaper om hur vi kan göra det enklare och mera ergonomiskt i de dagliga rutinerna när det gäller utfodring och hästskötsel. Ett exempel på det är den förändring som sker inom hästhållning med de nya grupphållningssystemen, active horse och active stable.

Följande lantbrukskurser är obligatoriska för alla häst- och lantbrukselever:

Marken och växternas biologi
Här lär du dig som hästelev hur man på ett bra sätt skall odla och skörda ett bra hösilage och hö. Du lär dig också vilka grässorter som är lämpliga och hur vi genom gödsling och skördetidpunkt kan få ett bra näringsvärde på grovfodret för olika hästkategorier.

Djuren i naturbruket och djurhållning
Två kurser som innehåller vissa delkurser i hästens biologi men också kopplingar mellan olika djur inom lantbruket. Här får du kunskaper om stallmiljö, beteende, djurens användningsområden inom olika produktionsinriktningar inom lantbruket och att ta hänsyn till ekosystemet och miljön.

I kursen ingår också att lära sig sköta djur för köttproduktion och att lära sig mjölka.

Fordon och redskap
Här lär du dig att köra traktor med släp och att använda de olika redskap som används på hästgårdar och hästanläggningar. Du lär dig att bl.a. använda balgrip, balspjut, gafflar, harv och sladd.