top_hast
 

Hästhållning - ansökningskod NBLA

När du vill utvecklas inom hästbranschen, både individuellt och professionellt.

 

Under årens lopp får du lära dig grunderna i häst- och stallskötsel samtidigt som du får en gedigen kunskap om hästen ur ett biologiskt perspektiv. För oss lärare och instruktörer, dina guider på vägen, kan en lektion äga rum både i stallet, i klassrummet och ute i fält. På olika sätt kan vi då studera hästens anatomi, rörelsemekanik och exteriör i olika miljöer. Kopplingar och reflektioner mellan praktik och teori vävs in på ett naturligt sätt i utbildningen. Ridning och körning finns med under alla tre åren och ger dig en god kompetens om grundutbildning av hästar. Att lära sig rida och köra kräver många timmar med din partner, hästen. Nyckeln är en bra sits, balans, känsla och timing. När kommunikationen fungerar har du skapat ett språk som gör att du som ryttare och hästen smälter samman och blir ett samspelt ekipage. 

EN BRED HELHETSBILD
En progression kommer att löpa under de tre åren som du studerar här, där vi börjar med grunderna i hästhantering, ridning och körning samt kunskaper om hästen som biologisk varelse. Under årens lopp kommer detta att byggas på och vi kommer att dyka djupare och varva de teoretiska och de praktiska bitarna med löshoppning, tömkörning, och tappskokompetens.  Självklart kommer du även utveckla dina
kunskaper inom såväl hoppning som dressyr. Du har även möjlighet att ta hästskötarexamen!

 STOR BREDD AV UTBILDADE HÄSTAR
Då skolans hästar är väl grundutbildade med en god ridbarhet kan de ge dig som elev bra kunskap inom dressyr, hoppning och körning. Vi ser gärna våra elever ute på tävlingsbanorna med våra hästar om förutsättningar och intresse finns.

MÅNGA MÖJLIGHETER
Målet är att du skall ta en yrkesexamen till hästskötare. Du får under dina tre år en god grundutbildning inom hästhållning som gör att du skall kunna arbeta självständigt inom branschen. Samtidigt kan du skaffa dig särskild behörighet för att läsa vidare till hippolog, ridlärare eller hästutbildare. Vill du istället fortsätta utbilda dig till agronom eller veterinär, kan du välja naturvetenskaplig fördjupning. Förutom den breda kunskapen som skolan erbjuder kommer du även att spendera 15 veckor på praktikplatser. Detta ger dig inte bara yrkeslivserfarenhet utan även värdefulla kontakter till ditt framtida yrkesliv. I årskurs 2 kan möjlighet finnas att mot ersättning arbeta på helgerna i skolans stall. Detta bidrar ger möjlighet till att samla yrkeslivserfarenhet direkt på skolans område.

ETT GEDIGET KURSUTBUD
Öknaskolan är en av få skolor i Sverige som har valt att lägga sin hästutbildning under indelningen Lantbruk. Det betyder att alla häst- och lantbrukselever läser vissa inriktningskurser inom lantbruk som egen grupp eller gemensamt. Det medför att du får ett större perspektiv och bredare bild på stall- och djurskötsel. För oss är det viktigt att en bra hästskötare, ridlärare eller stallchef kan hantera traktorer eller andra stora fordon samt ha kunskap om andra lantbruksdjur. Att ha förståelse och kunskap om hur man genom gödsling och skördetidpunkt odlar ett bra grovfoder med rätt näringsvärde är också viktigt. Du får även nya kunskaper om hur vi kan göra det enklare och mer ergonomiskt i de dagliga rutinerna när det gäller utfodring och hästskötsel.

ENTREPRENÖRSKAP
För alla naturbrukselever ingår en kurs i entreprenörskap. Här får du grunderna i hur du utvecklar och leder projekt. Kursen är tänkt att väcka tankar om vad entreprenörskap innebär för individer, företag och samhällen. Den ska även väcka intresse för hur det fungerar att starta och driva ett företag och genom det utveckla dina kunskaper i företagsekonomi.

EN BRA INBLICK I HÄSTLIVET
Hästinriktningen ger dig en god utbildning i hur du ska sköta både hästar och stall. Den ger dig även en bra inblick i hästen som biologisk varelse. Du kommer att läsa om hästens beteende, närmiljö, foder och foderstatsberäkning, anatomi, fysiologi, hälsa och sjukdom och avel. Vi anpassar
utbildningen efter dina behov, vare sig du är en van ryttare eller nybörjare.

 

 

Här hittar du all information om att

SÖKA TILL SKOLAN

puff_läsårstider
Plugga vidare efter Ökna?

För dig som vill läsa Häst och Naturvetenskap Läs mer>>

puff_hastkurser_ 

Kursutbud och APL

Våra kurser på Häst Läs mer >>