top_hast

Häst

Öknas hästutbildning - första steget in i hästbranschen

Häst - ansökningskod NBLA

Vill du ha en bra grund för att arbeta eller utbilda dig vidare inom hästbranschen?  Då är Öknaskolan ett bra val för dig.

Fr o m läsåret 2013/2014 kan du läsa inriktning Häst hos oss, istället för som tidigare Lantbruk med fördjupningsområdet Hästhållning. Öknaskolan är en av få skolor i Sverige som har valt att lägga sin hästutbildning under lantbruk. Det betyder att alla häst- och lantbrukselever läser vissa inriktningskurser inom lantbruk som egen grupp eller gemensamt.

Målet är att du skall ta en yrkesexamen till hästskötare. Du får en bra grundutbildning inom hästhållning som gör att du skall kunna arbeta självständigt inom branschen. Samtidigt kan du skaffa dig särskild behörighet för att läsa vidare till hippolog; ridlärare eller stallchef. Om du vill kan du läsa naturvetenskaplig inriktning och få behörighet till att fortsätta utbilda dig till t.ex. agronom eller veterinär.

Hos oss får du lära dig grunderna i häst- och stallskötsel samtidigt som du får en gedigen kunskap om hästens som biologisk individ och vilka behov det skapar i hästens närmiljö. För oss lärare och instruktörer, dina guider på vägen, kan en lektion äga rum både i stallet, i klassrummet och ute i fält. På olika sätt kan vi då t.ex. studera hästens anatomi, rörelsemekanik och exteriör i olika miljöer. Kopplingar och reflektioner mellan praktik och teori vävs  på ett naturligt sätt in i utbildningen.

Ridning eller körning finns med under alla tre åren. Att lära sig rida och köra kräver många timmar med din partner, hästen. Nyckeln är en bra sits, balans, känsla och tajmning. När kommunikationen fungerar har du skapat ett språk som gör att du som ryttare och hästen smälter samman och blir ett samspelt ekipage. Ridning/körning kopplas ihop med rid-, kör- och träningslära som i sin tur ger dig en helhetsbild om grundutbildning av hästar.  

Här hittar du all information om att

SÖKA TILL SKOLAN

puff_läsårstider
Plugga vidare efter Ökna?

För dig som vill läsa Häst och Naturvetenskap Läs mer>>

puff_hastkurser_ 

Kursutbud och APL

Våra kurser på Häst Läs mer >>