Behörighet till vidare studier

Behörighet till vidare studier

Grundläggande
Vi erbjuder kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6, vilka krävs för att du ska få grundläggande högskolebehörighet.

Särskild - naturvetenskap
Fördjupningsområdet Naturvetenskap kan du kombinera med inriktningen Jakt och viltvård, Häst, Lantbruk och Djur. Förutom att du har möjlighet att plugga till särskild behörighet för vidare studier lär du dig att se naturen på ett nytt sätt. Förstå vikten av att kunna läsa naturen, varför den ser ut som den gör, hur den mår och se sammanhang. Att slå vakt om utrotningshotade arter, vikten av biologisk mångfald och kanske framför allt - förstå människans plats i naturen. En möjlighet för dig som har siktet inställt på att plugga vidare till t.ex. agronom, hippolog, biolog eller jägmästare. Eller något helt annat!