Tillsammans med våra duktiga APL-värdar erbjuder vi bra och säkra praktikplatser

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Få skolor i Sverige kan erbjuda sina elever ett så stort utbud av tänkbara praktikplatser som Öknaskolan. Totalt samarbetar vi med ungefär 250 företag inom en mängd olika branscher. Öknaskolan har höga krav på arbetsmiljön. Tillsammans med våra duktiga APL-värdar kan vi därför erbjuda eleverna bra och säkra praktikplatser.

APL - ett sätt att få jobb

APL:n är viktig som kunskapskälla och inspiration både för elever och lärare. Många elever har också på detta sätt knutit kontakter som senare gett arbete och anställning.

APL - utomlands

Närheten till Skavsta flygplats och Ryanairs billiga resor öppnar dessutom upp för möjligheten att själv ordna sin utlandspraktik. Öknaskolan kan hjälpa till med kontakter i flera länder och inom olika inriktningar.