top_ensilage

Kan jag läsa till grundläggande högskolebehörighet på Öknaskolan? Svar - Ja!

Naturbruksprogrammet


När du söker till Öknaskolan, söker du till Naturbruksprogrammet, som betecknas NB. Läs mer om hur du söker hit här.

Första terminen läser du vad som tidigare kallades för kärnämnen, numera Gymnasiegemensamma; engelska, historia, idrott, matte, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska. Du läser också Programgemensamma (tidigare gemensamma) karaktärsämnen; biologi, naturbruk och entreprenörskap. Före julen i åk 1 väljer du den profil du vill läsa hos oss.

Inriktningarskurser 800p, Trädgård 300p:

Till varje inriktning finns valbara kurser; Svenska 2 - 100p eller Personlig försäljning 1 - 100p eller Aktivitetsledarskap - 100p. 

Jakt- och Viltvård (Skog)
Förutom de gemensamma ämnena läser du vid denna inriktning inriktningskurser; marken & växternas biologi, motor & röjsåg, mångbruk av skog, jakt- och viltvård. Du väljer fördjupningsområde Viltbruk (​400p) eller Naturvetenskap (400p).

Djur
Vid denna inriktning läser du inriktningskurser; djurens biologi, djuren i naturbruket, djurhållning, djursjukvård, sällskapsdjur, hundkunskap och servicekunskap. Du kan välja mellan fördjupningsområde; Djursjukvård/Djurskötsel (​400p) eller Naturvetenskap (​400p).

Lantbruk
Vid denna inriktning läser du inriktningskurser;marken & växternas biologi, djuren i naturbruket, fordon & redskap, växtodling, Lantbruksdjur och lantbruksmaskiner. Du kan välja mellan Fördjupningsområde; Odling, djur och teknik (400p) och Naturvetenskap (400p).

Häst (Lantbruk)
Vid denna inriktning läser du inriktningskurserna; hästkunskap, ridning och körning, djurhållning, marken & växternas biologi, djuren i naturbruket, fordon och redskap. Du kan välja mellan Fördjupningsområde Häst-Hästhålllning (400p) och Naturvetenskap (400p).
 
Trädgård
Vid denna inriktning läser du inriktningskurser; marken & växternas biologi, växtkunskap och fordon och redskap. Du läser fördjupningsområdet Trädgårdsanläggning (900p).


Du kan alltid ringa eller skriva till oss; 0155-26 48 00, kansli@oknaskolan.se, om du har några frågor eller ring vår studievägledare, Kirsi Östberg, 0155-26 48 02

Välkommen!