För info om internatet, kontakta Åsa Tholander, 070-227 68 89. Efter kontorstid nås fritidspersonalen på 
070-609 10 07.

Öknaskolans internat

Öknaskolan erbjuder möjlighet till internatboende för elever som bor långt från skolan och inte kan pendla varje dag. Det är viktigt att du känner dig trygg och att dina föräldrar vet att du är det, då internatboende är annorlunda än att bo hemma. Att bo på internat är utvecklande, du får vänner för livet, lär dig att samarbeta och ta ansvar.

Internatet har 146 rum och erbjuder både enkelrum och dubbelrum. I boendet ingår frukost, eftermiddagsfika och middag, samtliga måltider serveras i skolans matsal. För alla elever som inte fyllt 20 år är lunchen kostnadsfri. All skolmat lagas på plats och vi föredrar husmanskost som tillagas med ekologiska och närproducerade råvaror när det är möjligt.

Intresseanmälan för boende läsåret 2018/2019
Här kan du ladda ner en intresseanmälan och skicka in till oss innan skolstart.

Vad kostar det per månad? Ny taxa fr.o.m. HT 2017.
Inackorderingsavgiften är från och med HT 2017 2.700:-/mån för dubbelrum och 3.500:-/mån för enkelrum och faktureras i efterskott en gång i månaden med start i september för höstterminen och januari för vårterminen. Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet om hyran inte betalas i tid och betalning inte sker trots påminnelse. Inackorderingsbidrag söker eleven i sin hemkommun.

Vilken personal finns det på internatet?
På internatet finns en Internatföreståndare som arbetar dagtid och en kväll i veckan. Fritidspersonal, tre fritidsledare arbetar eftermiddag och kväll. En av fritidsledarna har jour under natten till klockan 08.00. Personalen ger stöd och hjälp till eleverna, samt arbetar för att skapa en trygg och meningsfull fritid. Kurator finns en kväll i veckan på internatet

Vad kan man göra på kvällarna?
Skolan har ett fritidshus som är öppet mellan 16.30-22.00. Där finns biljardbord, tv-spel, airhockeyspel, med mera. Skolan har Gym i gymnastiksalen och datasalen är öppen på kvällarna. Fritidspersonalen ordnar olika fritidsaktiviteter. Exempel på aktiviteter som anordnas i samråd med eleverna, är hundträning, kvällsridning, skytte- och mekarkvällar, korvgrillning, brännboll.

En gång/månad har man husmöte med en fritidsledare. Där man går igenom ordningsfrågor, och andra viktiga saker som berör alla i huset. Städningen i husen sköter de boende själva. Städbesiktning varje torsdag. Inför varje lov har vi större städkontroller.

Kan man ha med sig djur?
På Öknaskolans internat finns möjlighet till hundplats i några hus. Antal platser är begränsat och i första hand erbjuds elever i årskurs 2 och 3 hundplats. Elever i årskurs 1 erbjuds möjligheten till hundplats från vårterminen i årskurs 1. Hunden ska ha uppnått en ålder av ett år när den flyttar in på internatet. Stallplats kan hyras i elevstallet i mån av plats. För info om hundplats, kontakta Åsa Tholander, asa.tholander@oknaskolan.se, 070-227 68 89. För info om hästplats, kontakta Elin Bouvin, elin.bouvin@oknaskolan.se, 070-385 89 59. 

Kan man bo kvar på helger?
Internatet är stängt helger och lov. Lektionerna börjar vid lunchtid på måndag och slutar 13.30 på fredagar.

Finns det bra kommunikationer?
Länstrafiken kör busslinje 655 till och från Nyköping.

Finns det några särskilda regler?
För att alla ska trivas på internatet måste vi ta hänsyn och visa respekt för varandra, samt följa skolans gemensamma värdegrund. Att bo på internat kräver ömsesidig tolerans och förståelse. Skolan har nolltolerans vad gäller alkohol och droger. Inackorderingen förutsätter att eleven följer de regler som gäller skolans internat.

Vad händer om man bryter mot reglerna?
Följer man inte ordningsreglerna får man en varning. Bryter man mot dem vid upprepade tillfällen kan hyresavtalet sägas upp. Bryter eleven mot vissa regler kan hyresavtalet sägas upp med omedelbar verkan. För att personalen på bästa sätt ska kunna stödja eleven i boendet är föräldrakontakten viktig och föräldrar är alltid välkomna hit när som helst.

Vem kontaktar man för att få information?
Föräldrar och elever kontaktar internatföreståndare Åsa Tholander, 070-227 68 89, asa.tholander@oknaskolan.se