NYHETER

Publicerad: 03 maj, 2018

Varför vi har Kosläpp och vanliga frågor vi får om vår produktion

Bakgrund till våra Kosläpp och vanliga frågor och svar. 


Att Kosläpp har blivit en publik verksamhet som ökat explosionsartat de senaste fem åren ser vi som positivt ur den bemärkelsen att då har vi en möjlighet att informera och dela med oss av vår kunskap om naturbruket till än fler medborgare, inte minst de mindre, barnen. Ju mer kunskap vi har om hur vår mat produceras, desto större möjlighet har vi att göra medvetna val i mataffären. 

Eftersom vi utbildar morgondagens matproducenter är det givet att vi har en djurhållning som följer de lagkrav som finns i Sverige, det gäller såväl våra mjölkkor som övrig djurbesättning inom vår verksamhet. Då vi dessutom är en ekologisk KRAV-märkt gård, följer vi givetvis även dessa krav och de skiljer sig från konventionella mjölkgårdar. 

Bakgrund till våra Kosläpp
På Öknaskolan bedriver vi en mjölkproduktion i utbildningssyfte för vår Lantbruksinriktning. Vi har ca 60 st mjölkkor, främst av rasen Svensk Rödbrokig boskap (svensk röd och vit) och Svensk Låglandskapsboskap (Svensk Holstein) och även några Jerseykor. 

I samband med att vi släppte ut våra kor på vårens grönbete 2008, samlades ett hundratal personer, personal med familj och vänner för en trevlig dag i gröngräset och det är upptakten till de Kosläpp vi genomför idag på Öknaskolan. 

2009-2010 började vi att annonsera ut möjligheten att besöka ett Kosläpp hos oss och det blev naturligt att vi 2011 startade ett samarbete med Arla och deras årliga Kosläpp, då vi är en Arlagård och vår ekologiska mjölk skickas till dem för vidareproduktion till konsument. 

Syftet med att vi arrangerar Kosläpp varje år är att vi vill vara en arena där vi delar med oss av vår kunskap om HELA naturbruket till de som besöker oss. 

Viktigt att notera är – våra kor släpps ut utifrån betesstatus – d.v.s. när det är tillräckligt varmt för dem att vara ute en hel dag samt att det finns gott om mat i hagarna för dem när de väl kommer ut.  Det kan alltså betyda att vi redan har släppt ut våra kor innan det årliga betessläppet.
Hos oss går korna i lösdrift, det betyder att de i ladugården rör sig helt fritt inom sitt område och är därför inte så ”ystra” som kan upplevas vid andra betessläpp. När kor släpps ut på vårbete kan det ta sin tid innan besättningen har grupperat sig i hagen, vilket har med rangordning inom besättningen att göra och korna på Öknaskolan beter sig därför på samma sätt på Kosläppet, oavsett om vi har släppt ut dem i hagarna några dagar före det officiella besöksdatumet. 

Vanliga frågor och svar

Inseminerar ni korna?
Ja, det stämmer. Det har man gjort sedan 50-talet inom svensk mjölkproduktion och det främsta syftet är att man vill skydda kossan, som på naturlig väg riskerar skador och att den svenska aveln är noga med friska och hållbara djur. Tjurhantering är också farlig för både människa och djur, och på 50-talet när Öknaskolan hade tjurar i besättningen, miste en personal livet i hanteringen. Idag har vi helt andra skyddsregler att ta hänsyn till som gagnar både personal och besättning. 

Hur mycket väger en ko?
Våra kor väger i genomsnitt ca 650 kg. 

Tar ni bort kalven från kossan efter 1 dygn?
Ja, det stämmer. Anledningen till att man gör det är att om man låter kalven vara med kossan längre tid än 3 dygn, kommer separationsångesten att bli så stor att både kalv och kossa lider. Det är också en praktisk hanteringsfråga i ladugården. 

Får kalven mjölken från sin mamma?
Ja det stämmer. Hos oss får kalvarna mjölken från kon, genom en s.k. napphink. Vi ger dem ingen pulvermjölk. Napphinken har de kvar en stund efter att de har ätit, för att tillfredsställa kalvens sugbehov. 

Om en ko inte har fått en kalv, ger hon ingen mjölk då?
Det stämmer. Då kallas hon för kviga till dess att hon har fått en kalv. 

Vad betyder lösdrift? 
Att korna kan röra sig fritt och inte står fastbundna, de kan också gå till utfordringsstationerna när de vill äta. 

Är korna på Öknaskolan instängda året om?
Nej, det är de inte. På vintern hålls de lösa inne i ladugården i tre olika grupper. När de är inne så äter de ensilage, vilket är gräs som vi konserverar genom lufttät lagring, ungefär som vacuumförpackning.  De får också kraftfoder i form av korn, vete och åkerböna och vi odlar allt på våra egna marker. Vi köper in så kallat toppfoder som ges till de kor som mjölkar mest och därmed behöver få mer mat.
 
Hur länge är korna ute under sommaren? 
Det finns strikta regler om att korna ska gå ute i en sammanhängande period om minst 5 månader vilket kallas för utevistelseperiod. Under 3 av dessa månader ska de vara ute minst 12 timmar per dygn samt ha möjlighet att äta 6 kg torrsubstans (gräs utan vatten) per dygn, vilket kallas för betesperiod. 

Sörmlands Naturbruk ägs av Landstinget Sörmland och vi driver Öknaskolans Naturbruksgymnasium och Nynäs Slott & Naturreservat. I vårt uppdrag ingår att kunna vara allmänheten till tjänst i olika sammanhang och vi ser oss gärna som ett ”grönt kompetenscentrum” där hållbar utveckling är huvudfokus.