NYHETER

Publicerad: 15 jan, 2018

Utredning avslutad angående medarbetare

Den utredning som genomförts angående en medarbetare på Öknaskolan är nu avslutad. Uppgifterna som framkom och föranledde utredningen var av sådan art att skolledningen anser att förtroendet för medarbetaren har kommit till skada.

Under tiden utredningen genomfördes var medarbetaren arbetsbefriad. Medarbetaren hade redan innan utredningen inleddes beslutat sig för att avsluta sin anställning på Öknaskolan och har nu gått vidare till en anställning utanför landstinget Sörmland.

Lotta Lindberg-Thompson
Verksamhetschef
Sörmlands Naturbruk