NYHETER

Publicerad: 10 jan, 2018

Ansökningskoder när du söker till oss HT 2018

Du som ska söka till oss och gör det via webben i din hemkommun och har svårt att hitta rätt kod så gäller följande för våra inriktningar. Variationer kan förekomma inom olika kommuner har vi förstått men de olika inriktningarna inom naturbruksprogrammet börjar med NB. Kommunkoden är 6480. Fördjupningsområde som t.ex. naturvetenskap är något som du väljer när du har börjat på skolan. 

 

NBDJU - Djurinriktning

NBSKO - Jakt och viltvård . SKO står för Skog

NBLAN - Lantbruk och hos oss även Häst

NBTRA - Trädgård

 

SDSKO - gymnasiesärskoleprogrammet för skog, mark och djur

IMPRONB - Introduktionsprogram, programinriktat individuellt val

IMYRKNB - Introduktionsprogram, yrkesintroduktion