NYHETER

Publicerad: 27 apr, 2017

Info till elever och vårdnadshavare från Skolinspektionen

Riktad tillsyn av Öknaskolan

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen i vilken mån huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. Skolinspektionen kan även genomföra en riktad tillsyn mot ett speciellt område eller en specifik sakfråga inom Skolinspektionens tillsynsområde. Syftet är att kontrollera att de granskade verksamheterna följer lagar och regler. Skolinspektionen fattar enskilda beslut med eventuella krav på åtgärder för varje granskad verksamhet.
Den riktade tillsynen genomförs på grund av att Skolinspektionen har fått indikationer om att förhållandena på Öknaskolan brister inom ett eller flera områden.

Du kan läsa och ladda ned hela informationen från Skolinspektionen här!